InițiativeJustiție și dezvoltare economicăProcuratură și polițieSistem judecătorescUltimele stiri

A fost aprobat planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Ce măsuri vor fi întreprinse în domeniul justiției

By 12 decembrie 2019 No Comments

A fost aprobat planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Ce măsuri vor fi întreprinse în domeniul justiției

Executivul a aprobat Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Documentul acoperă 12 sectoare principale și cuprinde în jur de 1000 de acțiuni. Printre obiectivele de bază se numără: integrarea europeană, echilibrarea politicii externe, consolidarea statului de drept și dezvoltarea economiei naționale.

Astfel, până în 2023, produsul intern brut (PIB) va crește cu 8,3%. Această creștere se va reflecta și asupra bugetului public național. Astfel, cheltuielile bugetului public național vor crește cu 56,7%, cheltuielile pentru educație cu 63,3%, iar cele pentru sănătate cu 61,5 %, în 2023 față de 2019. Totodată, Ion Chicu a precizat că salariul mediu pe economie va crește cu 52,7% și va reprezenta 11200 lei până în 2023, iar salariul în sectorul public va constitui 12700 lei, cu 58,6 mai mare decât la momentul actual.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 prevede o serie de măsuri privind consolidarea statului de drept: reforma justiției, combaterea corupției și respectul pentru drepturile și libertățile fundamentale. Printre obiectivele setate în acest Plan se numără:
– Promovarea măsurilor de consolidare a justiției, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale ODIHR;
– Eficientizarea activității Consiliului Superior al Magistraturii şi a organelor din subordinea sa;
– Ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a judecătorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, pentru a curăța organele de justiție de oameni corupți și vulnerabili;
– Revizuirea rolului Curții Supreme de Justiție și modernizarea sistemului de recurs;
– Revizuirea competențelor președinților instanțelor judecătorești;
– Eficientizarea sistemului informațional judecătoresc prin excluderea intervenției factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor;
– Eficientizarea răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor;
– Revizuirea cadrului legal cu privire la modul și condițiile de numire și promovare în funcțiile de judecător și procuror;
– Crearea unei judecătorii specializate anticorupţie de primă instanţă și crearea unor complete anticorupție în cadrul Curții de Apel Chișinău şi Curții Supreme de Justiție;
– Revizuirea cadrului legal referitor la componența Consiliului Superior al Procurorilor etc.

Toate măsurile ce urmează a fi întreprinse în perioada anilor 2020-2023 pot fi găsite aici. Vă invităm să veniți cu comentarii și recomandări.

Leave a Reply