Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

A fi sau a nu fi… operator de date? Ce răspuns are pentru jurnaliști Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

By 17 octombrie 2019 No Comments

A fi sau a nu fi… operator de date? Ce răspuns are pentru jurnaliști Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

După ce unii jurnaliști și specialiști în protecția datelor personale s-au expus critic față de inițiativa legislativă privind obligarea instituțiilor media de a se înregistra în calitate de operatori de date pentru a beneficia de acces gratuit la mai multe baze de date, Media-azi.md a solicitat și opinia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pe marginea acestei cerințe. La întrebarea, dacă instituțiile mass-media sunt, în general, obligate de lege să se înregistreze ca operatori am primit următorul răspuns: „instituțiile mass-media nu sunt exceptate de la obligația înregistrării în calitate de operator de date cu caracter personal”. Totodată, jurnaliștii, dar și unii specialiști din domeniu au o opinie contrară Centrului.În răspunsul CNPDCP pentru Media-Azi, semnat de șefa interimară a Direcției juridice, Angela Colomiicenco, se menționează că, deși legislația prevede și anumite excepții pentru prelucrarea datelor în scopuri jurnalistice, totuși, instituțiile mass-media nu fac excepție de la obligația de a se înregistra ca operator.

„Ținând cont de norma precitată, instituțiile mass-media nu sunt exceptate de la obligația înregistrării în calitate de operator de date cu caracter personal și notificării sistemelor de evidență gestionare, ci doar de la art. 5, 6 și 8, care statuează temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, se menționează în răspunsul oficial al Centrului.

Direcția juridică CNPDCP a specificat că prevederile legislației de profil cu privire la notificarea Centrului și Registrul de evidență a operatorilor și cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal impun obligația ca, anterior inițierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal într-un sistem de evidență automatizat sau manual, acestea să fie notificate la Centru.De asemenea, potrivit Direcției juridice, fiecare sistem de evidență a datelor cu caracter personal se notifică separat, iar operatorului de date îi revine obligația de a identifica și a înregistra toate sistemele de evidență a datelor cu caracter personal gestionate.

Pe de altă parte, președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private și ex-șef-adjunct al Direcţiei generale supraveghere și conformitate a CNPDCP, Sergiu Bozianu, într-un comentariu pentru Media-azi.md susține că, totuși, mass-media nu este obligată să se înregistreze în calitate de operator de prelucrare a datelor personale, întrucât instituțiile mass-media prelucrează informații de interes public, iar activitatea jurnaliștilor se rezumă la ținerea unui registru public.

„În Republica Moldova, norma prevăzută de art. 23 alin. (5) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, stabilește foarte clar că înregistrarea în calitate de operator de date nu este necesară în cazul ținerii unui registru destinat informării publicului larg și deschis spre consultare publicului sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu condiția ca prelucrarea să se limiteze la datele necesare ținerii registrului menționat. Astfel, având în vedere Legea presei, Legea privind libertatea de exprimare, Legea privind accesul la informație, presa poate prelucra doar informații de interes public, iar activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se limitează doar la acest scop: ținerea unui registru public – pe suport de hârtie sau în format electronic, indiferent de mijlocul ales: ziar, pagină web, tv, radio etc”, a subliniat Sergiu Bozianu.

În opinia sa, pentru a exclude orice interpretare la acest subiect, CNPDCP ar putea într-un termen foarte restrâns, bazându-se pe prevederile art. 23 alin. (6) din aceeași lege, să emită o decizie normativă prin care să excludă expres necesitatea înregistrării mass-media, precum și a altor categorii de subiecți, de la înregistrarea în calitate de operator de date.Potrivit lui Bozianu, în prezent, înregistrarea în calitate de operator de date reprezintă un atribut ineficient și depășit de timp, care ar trebui anulat în regim de urgență, întrucât necesită mult timp pentru obținerea unei înregistrări și autorizări în calitate de operator (de la 2 luni până la 6-9 luni).

Reamintim, în context, că în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege, care asigură acces gratuit la informația din Cadastru și Registru al companiilor juridice pentru jurnaliști, cu condiția de a se înregistra în calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter personal. Totodată, directorul RISE Moldova, Iurie Sanduța, a afirmat, în cadrul unei ședințe de la Agenția Servicii Publice, unde s-a discutat acest subiect, că redacția pe care o reprezintă nu a obținut mari avantaje după ce s-a înregistrat ca operator de date. El a atras atenția că, deși avea statut de operator de date, organele de drept adesea i-au restricționat accesul la informație invocând protecția datelor cu caracter personal.

Leave a Reply