Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

29 mai 2020 – Termenul limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019

29 mai 2020 – Termenul limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează persoanele fizice că data de 29 mai 2020 este termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019. Termenul declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul 2019 a fost modificat, în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020.

Obligația de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:
• au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
• obţin venituri conform art. 74 din Codul fiscal;
• direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
• solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

Totodată, conform art. 83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Impozitul pe venit pentru persoanele fizice constituie 12% din venitul anual impozabil.

De menționat, ca în timpul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice, au dreptul sa desemneze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Pentru aceasta persoana fizică trebuie să fie rezidentă și să nu dețină datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, accesând acest link. Pentru mai multă informație despre mecanismul 2%, accesați link-ul.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2019, persoanele fizice pot depune Declarația on-line sau la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora.

Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” de pe portalul www.sfs.md sau serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay.

Pentru informații suplimentare, se va consulta pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, accesând link-ul sau Baza generalizată a practicii fiscale.

Totodată, contribuabilii se pot adresa la direcția deservire fiscală la care se deservesc sau la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Leave a Reply