Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

27 aprilie – Termenul de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale pentru anul 2019

By 24 aprilie 2020 No Comments

27 aprilie – Termenul de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale pentru anul 2019

Serviciul Fiscal de Stat amintește că prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020 a fost modificat termenul de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale pentru anul 2019.

Astfel, până în data de 25 aprilie a fost amânat termenul de prezentare a:

• Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO15) aferentă anului 2019 pentru genţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care aplică regimul fiscal prevăzut la Capitolul 71 din Codul fiscal;

• Dării de seamă fiscală unificată/(Declarația) (formularul UNIF18) aferentă anului 2019 și de achitare a impozitelor și taxelor de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA.

Totodată, ziua de 27 aprilie 2020 este declarată zi lucrătoare, conform pct. 6 din Dispoziția CSE nr. 17 din 13.04.2020.

Ținând cont că data de 25 aprilie este zi de odihnă, termenul limită de onorare a obligațiilor fiscale, pentru dările de seamă menționate aferente anului 2019, se transferă către 27 aprilie.

De asemenea, aminitim că pentru alte dări de seamă aferente obligațiilor fiscale curente ale anului 2020 termenul de declarare și achitare a obligațiilor fiscale este data de 27 aprilie, cu excepția obligațiilor aferente taxelor locale pentru agenţii economici care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Pentru această categorie de contribuabili termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 se prelungeşte până la 25 iulie 2020.

Pentru mai multe detalii poate fi vizualizat Calendarul fiscal, accesând link-ul.

Leave a Reply