InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consiliul Naţional de Soluţionare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat. Cum va funcționa

By 27 februarie 2019 No Comments

Consiliul Naţional de Soluţionare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat. Cum va funcționa

Cabinetul de miniștri va examina astăzi proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat.

Potrivit autorilor, documentul va institui procedura de examinare a practicilor sistemice defectuoase, a atestării carenţelor în lege sau a aplicării defectuoase a legii, elaborare de recomandări în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, cu implicarea organelor de control şi al asociaţiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri).

Pentru asigurarea realizării principiului de paritate, numărul asociaţiilor de întreprinzători, desemnate în calitate de membri în Consiliul Naţional, este egal cu numărul organelor de control, reprezentate în Consiliul Naţional. O asociaţie de întreprinzători (sau din mediul de afaceri) este desemnată pe un termen de doi ani şi poate avea un singur loc de membru în Consiliul Naţional, indiferent de faptul în câte consilii de soluţionare a disputelor în cadrul organelor de control face parte.

La fel, sunt incluse prevederi privind procedura de selectare a asociaţiilor de întreprinzători în cadrul Consiliului Naţional, atât (i) în cazul în care numărul acestora nu este suplinit din cele alese în consiliile de soluţionare a disputelor în cadrul organelor de control, precum şi în cazul în care (ii) numărul asociaţiilor incluse în consiliile de soluţionare a disputelor în cadrul organelor de control, depăşeşte numărul locurilor de membru al Consiliului Naţional destinate asociaţiilor de întreprinzători.

Proiectul Regulamentului prevede funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Consiliului Naţional, printre care:
– monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicii în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător;
– examinarea practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat;
– atestarea carenţelor cadrului normativ şi/sau a aplicării defectuoase a cadrului normativ în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător;
– contribuirea la alinierea practicii în domeniul controlului de stat a organelor de control prin oferirea recomandărilor şi/sau emiterea deciziilor obligatorii pentru membrii săi, inclusiv cu privire la aplicarea uniformă a cadrului normativ în domeniul controlului de stat;
– examinarea recomandărilor de modificare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat, în vederea corespunderii la standardele şi practicile internaţionale în domeniu.

Pentru că proiectul Regulamentului nu a fost supus consultărilor publice, vă îndemnăm să veniți cu opinii și propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.

Leave a Reply