Sistem judecătorescUltimele stiri

Raportul de activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor pentru 2018. Câți judecători au fost promovați

By 12 februarie 2019 No Comments

Raportul de activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor pentru 2018. Câți judecători au fost promovați

La ultima ședință, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat și a aprobat raportul de activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor pentru anul 2018. Membrii CSM au apreciat activitatea acestuia cu calificativul „foarte bine”.

Astfel, anul trecut Colegiul de selecție a adoptat 100 de hotărâri ce au vizat: selectarea candidaților la funcția de judecător; selectarea judecătorilor care solicită promovarea la instanțe judecătoreşti ierarhic superioare; selectarea judecătorilor care solicită numirea în funcția de preşedinte/vicepreşedinte al instanței judecătorești; selectarea judecătorilor care solicită transferul la o instanță judecătorească de acelaşi nivel.

Conform Raportului supus examinării, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a examinat pe parcursul anului 2018 materialele în privința a:
– 53 de candidaturi la funcția de judecător, dintre care au fost admiși 47 şi respinși 6;
– 25 de candidaturi ale judecătorilor care au solicitat promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară, fiind admise toate candidaturile;
– 12 candidaturi ale judecătorilor care au solicitat promovarea în funcțiile de preşedinte/vicepreşedinte de instanță, fiind admise toate candidaturile;
– 5 candidaturi ale judecătorilor care au solicitat transferul la o instanță de acelaşi nivel, toate fiind admise.

Nici un judecător nu a solicitat transferul la o instanță judecătorească inferioară. Din totalul hotărârilor adoptate de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor nici una nu a fost contestată.

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor reprezintă unul dintre organele specializate ale Consiliului Superior al Magistraturii, căruia legiuitorul i-a conferit atribuții specifice în domeniul carierei profesionale a corpului de magistrați. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) al Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, scopul activității Colegiului pentru selecţie rezidă în asigurarea selecţiei candidaților pentru funcția de judecător, promovarea judecătorilor la instanțe judecătoreşti ierarhic superioare, numirea judecătorilor în funcția de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanței judecătorești şi transferul judecătorilor la instanțe judecătoreşti de acelaşi nivel sau la instanțe judecătoreşti ierarhic inferioare.

Leave a Reply